Szagtalanítás + környezetvédelem = szagmentes tér

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS


A települési és egyéb forrásból származó hulladékok a magas szervesanyag-tartalom és az egyéb összetevők révén igen jelentős szagforrást jelentenek. Szaghatásokkal a hulladék tárolása, összegyűjtése, elhelyezése, feldolgozása valamint a hulladékkezelésben egyre fontosabb szerepet kapó komposztálás során egyaránt számolnunk kell. A Professional Média Kft. a hulladék szagmentesítésére teljes körű megoldással szolgál, az otthoni háztartási szemétgyűjtő szagtalanításától a szállításon át a hulladéklerakók és a csurgalékvizek szagtalanításáig.

- A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kukák és a nagyobb (1,1 és 4,4 m3-es) konténerek ürítése után, az edényzetbe helyezett kismennyiségű szemcsés szagközömbösítő anyag alkalmazásával az edényzet és a benne gyűlő ömlesztett hulladék kellemetlen szaga már néhány kezelés után megszűnik.

- Szemétledobós rendszerű épületeknél, ahol a kürtőhatás a felső emeletekre is felviszi a szagokat, a kukatároló és szemétledobó helyiségek sarkaiba elhelyezett szagközömbösítő anyag hatékonyan szünteti meg a kellemetlen szagokat.

- A konténeres háztartási szemétgyűjtés során az erőteljes szaghatások a hulladékgyűjtő jármű környékén azonnal érezhetőek. Ezek a szagok egyre erőteljesebbek lesznek, míg a járművek a szemétlerakókhoz érnek, ahol szintén komoly problémát jelentenek a szaghatások, hiszen sokszor több kilométerről is érezhetőek. E probléma megoldására a kollektív szemétgyűjtés során kiválóan alkalmazható aktív hatóanyagot tudunk ajánlani. Ez az eljárás egy olyan rendszert foglal magába, amellyel a szagtalanítás már a gépjárműbe való ürítés során megkezdhető, így már a lerakótelepen való ürítéskor a szaghatás jelentősen leredukálható. Az eljárás alkalmas a hulladékszállító járműbe történő kuka- és konténerürítéskor érezhető bűzhatás jelentős (80-90 %-os) mérséklésére és a kezelt ömlesztett hulladék szagtalanítására.

- A hulladéklerakóba történő szállítás után is megoldjuk a szaghatások kezelését. A problémák kezelésére többféle lehetőséget tudunk kínálni vagy különleges esetekben új megoldást kitalálni a lerakó kialakításának, méreteinek és egyéb paramétereinek megfelelően.

- Kommunális és termelési eredetű hulladékok komposztálásánál a fermentáció során felszabaduló kellemetlen szagok kezelésére jól bevált eljárást kínálunk. A komposztálandó anyaghoz még a strukturáló szálas és lazító anyagok (pl. szalma, fűrészpor, stb.) hozzáadása előtt bekevert termékünk az ammónia, kénhidrogén és merkaptán eredetű szagokat is hatékonyan képes mérsékelni. Ehhez kedvező körülményeket teremtenek a komposzt halmaz belsejében lezajló, a lassú konvekciós áramlások által is segített kölcsönhatások. Szagközömbösítő termékünk mellett a kezelés kiegészíthető az érlelési folyamatot gyorsító hatóanyagunk hozzáadásával. A lebontás gyorsításával a normál komposztálási idő 15-20%-kal csökkenthető.

- A prizmák átforgatásakor felszabaduló gázok kellemetlen szagának kezelésére az úgynevezett nedves szűréses eljárásunkat ajánljuk.

- A komposztáló épületek belső tereiben az erjedési és bomlási folyamatok során felszabaduló intenzív szagokat szintén eredményesen tudjuk kezelni. A kezeléssel egyrészt jelentős mértékű (70-85 %-os) szagcsökkentés érhető el, másrészt az alacsonyabb páratartalom következtében nemcsak a munkafeltételek javulnak, hanem az épületet és a berendezéseket érintő korrózió is mérséklődik.

- Komposzt telepek körüli üzemi utak, burkolatok és egyéb felületek lajtos kocsiról történő rendszeres lepermetezésével a prizmákban érő komposztból kis intenzitással, de egyenletesen kiáramló gázok szaghatásai eredményesen kezelhetők. Az aktív hatóanyagok nagy felületen történő szétlocsolása a szagforrás körül egyszerű és hatásos kiegészítője lehet a fentiekben ismertetett módszereknek, mivel a bűzös gázokkal való elkeveredés a széliránytól függetlenül és a teleptől távolodva egyre homogénebb módon következik be.

- A hagyományos, szerves töltőanyagú biofilterek hatékonysága jelentősen növelhető a Biothys újonnan szabadalmazott eljárásával, amely valójában a terméknek a biofilter töltőanyagával kombinált alkalmazása. Ez az eljárás különösen hatásos a kénes (merkaptánok, H2S), valamint nitrogént és zsírsavakat tartalmazó gázelegyek kezelésére. Az egy alkalommal bekevert, vagy csak egyszerűen a töltőanyag tetejére szórt szemcsékből lassan és egyenletesen kipárolgó hatóanyag eredményes szagtalanítást biztosít. A termék bármely, a szokásos biofilterekben, illetve egyéb szagmegkötő berendezésekben alkalmazott szerves (darabolt fakéreg, gyökér, fűrészpor, tőzeg), vagy ásványi eredetű (pl. zeolit, stb.) töltőanyaggal kombinálható. Előnye, hogy a meglevő berendezések átalakítása nélkül, egyszerűen és csekély élőmunka ráfordítással alkalmazható.

- Szennyvízelvezető csőhálózatok, lefolyók, fürdőhelyiségek összefolyói, csatornarendszerek, emésztőgödrök, derítő, ill. oldó medencék épületben, illetve üzemi területen belül szagtalanítására eredményesen alkalmazható koncentrátumunk, amely felhasználható közvetlenül a szagforrásnál vagy hozzáférhetetlen csővezetékrendszer, csatornahálózat szagmentesítésére a bennük áramló közeg kezelésével.

- Speciális, nagy hatóerejű, maradandó hatású szagközömbösítő folyadékunk falakra és lábazatokra permetezve kiválóan alkalmas, pl. szerves anyagok és szénhidrogének, állati és növényi zsírok bomlásából, égéséből eredő, valamint vízelöntések és tűzeset után maradt szagok, stb. kezelésére.