Szagtalanítás + környezetvédelem = szagmentes tér

Üzemszerű kommunális szolgáltatások


Települési hulladék gyűjtése, kezelése és elhelyezése 

Folyékony (szennyvíz)

 • Hagyományos gravitációs csatornák felszíni nyílásaiból (kezelő- és tisztítóaknák, rácsos lefolyók) a környezetbe jutó bűz kezelése
 • Kezelőaknákba (átlagosan 30 m-enként) a légteret 3-4 hónapon keresztül szagtalanító Gelactiv lap elhelyezése (35 eFt/db vagy 1,2 M Ft/km fajlagos költséggel a nyári szezon tartama alatt
 • Lokális bűzhatású szennyvíz átemelők, ahol a szag a légző-csöveken keresztül kinyomott levegővel jut a szabadba
 • Átemelő-akna belső légterének és a légző-csöveken át áramló levegő egyidejű kezelése Gelactiv lapokkal (becsült költség 70 e Ft/3 hónap vagy 200 e Ft/év
 • Regionális szennyvíz átemelők, amelynél a kapcsolódó gravitációs csatornákból is bűz jut a környezetbe.
 • Aktív szagtalanítás Gelactiv + ventillátor segítségével, az átemelő-akna és a kapcsolódó gravitációs csatornák légterét folyamatosan enyhe vákuum alatt tartva, min. 1000 m3/h levegő kiszívásával, e pontszerű kezeléssel jelentős hosszúságú csatornaszakaszok mentesíthetők (becsült költség gépészet és energiafelhasználás nélkül 150 e Ft/3hó, vagy 400 e Ft/év).
 • Szennyvíz tisztítótelepi fogadó- és előkezelő műtárgyak, amelyekben csak mechanikai kezelés zajlik (rács, homokfogó) 
 • Zárt helyiség esetén a recirkulált levegő Gelactiv betéttel szagtalanítható, illetve a konténerben gyűlő ömlesztett bűzös anyag rendszeres Granul'Air szórással kezelhető. (Becsült költség 50 e Ft/3 hónap vagy 150 e Ft/év)
 • Biológiai szennyvíztisztítási technológia fő műtárgyai (előülepítő és levegőztető medencék, iszap recirkuláció) 
 • Nyílt vízfelület, mint felületi forrás kezelésére alkalmazható Lagun'Air eljárás létesítési költsége 750 e Ft, nagy városi telep (kb. 100 e fő lakóegyenérték) esetén átlagosan napi 3 l hidrofób hatóanyag Micellon felhasználás költsége 450 e Ft/hó vagy 3 M Ft/év (szeles és hideg időben nem indokolt működtetni) 
 • Szennyvíz iszap kezelés (víztelenítés, rothasztással, vagy komposztálással történő ártalmatlanítás) 
 • Komposztálásnál a bekevert Gelactiv őrlemény átlagos adagolása 0,6 l/t. (10 ezer lakosra napi kb. 2 t iszap jut, ebből 1,5m3 komposzt lesz, ez évi 730 t iszapot eredményez, ami 2 M Ft-ból szagtalanítható)
 • Ártalmatlanított szennyvíziszap elhelyezése (újrahasznosítása talajjavításra, vagy végleges lerakás), manipulációk 
 • Felületi szagforrások alkalmi kezelése: Exair CEG/EfG permetezés

Szilárd (szemét)

 • Köztisztasági szolgáltatások közterületeken (szilárd burkolatok  takarítása, szemétgyűjtők ürítése)
 • Szabadtéri körülmények között (napfénynek, szélnek és csapadéknak kitett területeken) általában nincs szükség külön szagtalanításra
 • Alkalmi piacok, kulturális, politikai és sportrendezvények miatt szennyeződött területeken az eredeti állapot visszaállítása
 • Burkolt felületek fellocsolása, gépi tisztítása során az alkalmazott vízhez nagy hígításban bekevert Sol'Air gazdaságosan szagtalanít kül- és beltérben egyaránt. Falak, lábazatok elszennyeződése (vizelet, égés és egyéb átható szagok) esetén a hosszantartó hatású Special Air New permetezőanyag használata eredményes.  
 • Háztartási szemét és egyéb szilárd hulladék gyűjtése épületen belül, tárolása kukákban és konténerekben
 • Granul'Air szemcsés anyaggal kukák, szemetes konténerek és tároló helyiségeik hatékonyan szagtalaníthatók. Az adagolás dózisa 1 m3 névleges edénytérfogatra (kb. 25 háztartás) és heti 2 szállítással számolva nyári szezonban 100-120 ml/hét, vagy 4 l/év (7200 Ft/év)  
 • Hulladékgyűjtő edények, konténerek ürítése és elszállítása a gyűjtés módjától függően újrafeldolgozásra, vagy lerakásra (ömlesztett vagy szelektív)
 • A szemétszállító járműre szerelt automatikus permetező-szagtalanító rendszer üzemköltsége 2000 Ft/nap járművenként Exair CEG/EfG permetezés
 • Ömlesztett szemét szétválogatása, illetve a már szelektíven gyűjtött hulladékok előkészítése újrahasznosításra
 • Aktív szagtalanítás zárt térben Gelactiv + ventillátor segítségével
 • Lerakóhelyek üzemeltetése (kompaktorra szerelt permetező rendszer a szaghatás mérséklésére)
 • Felületi szagforrások alkalmi kezelése: Exair CEG/EfG permetezés
 • Hulladék égetők
 • Füstgázok kezelése: Exair A/EfG permetezés